Raportointi saadun apurahan käytöstä

Raportointiohjeet

Apurahan saajan on annettava myönnetyn apurahan käytöstä raportti säätiön sähköiseen järjestelmään. Kirjautuminen sivuille tapahtuu omilla tunnuksilla.

Tutkimusapurahan raportti on palautettava vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Raportti voi olla joko vuosittainen väliraportti, jos tutkimusta ei ole vielä saatettu loppuun tai loppuraportti.

 Matka-apuraharaportti on annettava 3 kuukauden kuluessa matkan päättymisestä tai apurahan myöntämisestä, jos matka-apuraha on myönnetty jo tehtyyn matkaan. Muuhun tarkoitukseen myönnetty apuraha raportoidaan kuten tutkimusapuraha. 

Raportin pituus on maksimissaan yksi sivu. Selvityksessä pitää olla myönnetyn apurahan summa ja myöntökohde, myöntöpäivä ja käyttökohde. Tutkimusapurahan väliraportissa kerrotaan tutkimuksen sen hetkinen tilanne ja mihin apurahaa on tähän mennessä käytetty. Tutkimusapurahan loppuraportissa annetaan kokonaisselvitys apurahan käytöstä. Raportin puuttuminen estää uuden apurahan myöntämisen.

 

Siirry tästä raportointipalveluun