Suomen eläinlääketieteen säätiön logo

Suomen eläinlääketieteen säätiö

Suomen eläinlääketieteen säätiön tarkoituksena on eläinlääketieteen tutkimustyön, käytännön eläinlääkinnän ja eläinlääkärin tekemän kansanterveystyön tukeminen ja kehittäminen Suomessa. Säätiö jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa.

Säätiö perustettiin vuonna 1966, jolloin Suomen Eläinlääkäriliitto luovutti peruspääomaksi tiederahastonsa ja Greta ja Werner Heinosen eläinlääketietellistä tutkimustyötä varten lahjoittaman rahaston. Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna 1967 Eläinlääkäripäivillä, ja sen jälkeen apurahoja on myönnetty vuosittain.
 

Säätiön toiminta vuosina 1996-2016

Apurahan hakeminen

Tiedustelut:

Pirkko Nousiainen
Pirkko.Nousiainen@tilipalveluelli.fi
puh. 0406539139

Joka vuosi keväällä jasyksyllä säätiö jakaa apurahoja. Hakuilmoitukset ja -ajat löytyvät myöhemmin tämän sivun linkeistä ja hakuilmoituksesta Suomen Eläinlääkärilehdestä. Apurahat haetaan sähköisesti alla olevasta verkkopalvelusta. 

Katso myös ohjeet lomakkeen täyttämistä varten. Sähköinen versio on tallennettava ja lähetettävä sähköisesti Suomen eläinlääketieteen säätiölle. 

Syksyisin jaetaan sekä tutkimus- että matka-apurahoja, keväisin vain matka-apurahoja. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä esitelmän tai posterin. 

Apurahahakemus (sähköinen hakemus) on oltava perillä viimeisen hakupäivän loppuun mennessä.

 

Kevään 2019 matka-apurahat on jaettu

Haussa oli 25 000 euroa erikokoisina matka-apurahoina. Matka-apurahoja myönnettiin hakijoille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä raportin tai posterin. Apurahoja jaettiin myös eläinlääkäreiden ammatilliseen jatkokoulutukseen.  Päätökset hakijoille on lähetetty ja apurahojen saaneiden nimet löytyvät tältä sivustolta. Myöntöpäätöksen saatuaan saaja täyttää verkkopalveluun maksuun tarvittavat tiedot. 

Säätiö onnittelee apurahan saajia!