Suomen eläinlääketieteen säätiön logo

Suomen eläinlääketieteen säätiö

Suomen eläinlääketieteen säätiön tarkoituksena on eläinlääketieteen tutkimustyön, käytännön eläinlääkinnän ja eläinlääkärin tekemän kansanterveystyön tukeminen ja kehittäminen Suomessa. Säätiö jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa.

Säätiö perustettiin vuonna 1966, jolloin Suomen Eläinlääkäriliitto luovutti peruspääomaksi tiederahastonsa ja Greta ja Werner Heinosen eläinlääketietellistä tutkimustyötä varten lahjoittaman rahaston. Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna 1967 Eläinlääkäripäivillä, ja sen jälkeen apurahoja on myönnetty vuosittain.
 

Säätiön toiminta vuosina 1996-2016

Apurahan hakeminen

Tiedustelut:

Pirkko Nousiainen
Pirkko.Nousiainen@tilipalveluelli.fi
puh. 0406539139

Joka vuosi keväällä jasyksyllä säätiö jakaa apurahoja. Hakuilmoitukset ja -ajat löytyvät myöhemmin tämän sivun linkeistä ja hakuilmoituksesta Suomen Eläinlääkärilehdestä. Apurahat haetaan sähköisesti säätiön verkkopalvelusta. 

Tutustu huolellisesti hakemuksen täyttöohjeeseen. Sähköinen hakemus on tallennettava ja lähetettävä sähköisesti Suomen eläinlääketieteen säätiölle. 

Syksyisin jaetaan sekä tutkimus- että matka-apurahoja, keväisin vain matka-apurahoja. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä esitelmän tai posterin. 

Apurahahakemus on oltava perillä viimeisen hakupäivän loppuun mennessä.

 

SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2019

 

Apurahojen haku oli auki 1.9.-30.9.2019. 

 

Syksyllä jaetaan 150 000 euroa erikokoisina tutkimus- ja matka-apurahoina. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä raportin tai posterin.

Säätiön hallitus käsittelee hakemukset ja ilmoittaa päätöksensä hakijoille syksyn aikana. Lista myönnetyistä apurahoista julkaistaan Eläinlääkäripäivillä.