Palkinnot

 

Topi Salmi -palkinto

Topi Salmi ­palkinto on vuonna 2007 perustettu, joka kolmas vuosi jaettava tutkijapalkinto, johon säätiö osoittaa varat. Palkinnon suuruus on ollut 10 000 euroa.

Topi Salmi -­palkinto myönnetään ansioituneelle suomalaiselle eläinlääkärille tunnustuksena arvostetusta tutkimustyöstä, jolla on kansainvälistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös merkittävä yksittäinenkin tutkimuslöydös voidaan katsoa palkinnon arvoiseksi. Osallistuminen nuorten tutkijoiden kouluttamiseen katsotaan eduksi palkinnonsaajaa valittaessa. Kaikki Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenet voivat esittää ehdokkaita palkinnon saajaksi. 

Topi Salmi -­palkinnon saajan valitsee palkintotoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Eläinlääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja. Toimikuntaan kutsutaan eläinlääkäriedustajat Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta, Suomen eläinlääketieteen säätiöstä, maa-­ ja metsätalous ministeriön elintarvike­- ja terveysosastolta sekä Evirasta. Toimikunnan sihteerinä toimii Suomen Eläinlääkäriliiton toiminnanjohtaja. 

Palkinto on jaettu neljä kertaa, vuosina 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ja 2022. Vuonna 2007 palkinnon sai elintarvikehygienian professori Hannu Korkeala mittavasta tutkimustyöstään elintarvikehygienian alalla. Vuonna 2010 palkinto myönnettiin maitohygienian professori Satu Pyörälälle. Pyörälän tutkimusaihe, utaretulehduksen kapea-­alainen ja suunnattu mikrobilääkehoito, on vaikuttanut antibioottien hallittuun käyttöön niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 2013 jaetun Topi Salmi ­-palkinnon sai Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori ja Eviran tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen tunnustuksena merkittävästä ja kansainvälisestä urastaan eläinvirologian opettajana ja tutkijana. Vuonna 2016 palkinnon sai ympäristöhygienian professori Marja-Liisa Hänninen. Hännisen tutkimustyö on keskittynyt yhteen eläinlääketieteen merkittävimpään osa-alueeseen eli zoonoottisten bakteereiden epidemiologiaan, genetiikkaan ja diagnostiikkaan. Parasitologian tutkija ja porojen terveydenhuollon kehittäjä, eläinlääketieteen tohtori ja hirvieläinsairauksien dosentti Sauli Laaksonen sai  tutkijapalkinnon 2019. Hän on edistänyt myös muun muassa metsästyshygieniaa.Sauli Laaksosen tieteellinen tutkimustyö on keskittynyt hirvieläinten loistutkimukseen, parasitologiaan ja porojen terveydenhuoltoon. 

Viimeisin palkinto myönnettiin kuopiolaiselle professorille, dosentti, ELT Sinikka Pelkoselle. Palkinto luovutettiin Eläinlääkäripäivien avajaisissa 2. marraskuuta. Sinikka Pelkonen on tutkimustyössään käsitellyt eläinlääketieteellistä mikrobiologiaa, infektiotauteja sekä niiden diagnostiikkaa ja seurantaa. Hän on johtanut useita tutkimushankkeita, ja tieteellisten julkaisujen määrä yltää noin 80 julkaisuun.

Topi Salmi

 

Juhlavuoden erityisapuraha

 

Juhlistaakseen 50­-vuotisjuhlavuottaan säätiö päätti vuonna 2016 julistaa haettavaksi 50 000 euron suuruisen erityisapurahan, joka kohdennettiin eläinlääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Erityisapuraha myönnettiin Merja Rantalalle tutkimukseen, jonka tavoitteena on saada näyttöön perustuvaa tietoa koiran ulkokorvan hoidon eri hoitostrategioiden tehosta. Näyttöön perustuvaa tietoa tehokkaista hoitoprotokollista toistuvissa tulehduksissa ei ole. Myös esimerkiksi biofilmin merkityksestä hoidon onnistumisessa tarvitaan lisätietoa. Tutkimushankkeessa on eläinlääketieteellisen tiedekunnan lisäksi mukana biotekniikan instituutti, Yliopistollinen eläinsairaala sekä yksityisten eläinlääkäriasemien eläinlääkäreitä.