Hallinto

Suomen eläinlääketieteen säätiön hallinto

Hallituksen kokoonpano

Säätiötä johtaa hallitus, jonka kokoon pano määritellään säätiön säännöissä. Hallitukseen kuuluu yhdeksän Suomen Eläinlääkäriliiton valtuus kunnan kolmeksi vuodeksi vaaleilla valitsemaa jäsentä. 
Hallitukseen tulee kuulua viisi Suomen Eläinlääkäriliiton jäsentä, yksi lääketieteen edustaja, yksi maatalouden edustaja ja kaksi talouselämän edustajaa. Eläinlääkärijäsenistä vähintään yhden on kuuluttava Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professorikuntaan ja vähintään yhden on oltava tohtorintutkinnon suorittanut ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran palveluksessa. Näin on jo perustamisvuonna 1966 pyritty varmistamaan hallituksen laaja­alainen asiantuntemus. 


Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hyvänä käytäntönä on jo vuosien ajan ollut, että puheenjohtaja valitaan vuoroin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ja vuoroin Evirasta. Nykyinen (2018) puheenjohtaja Liisa Kaartinen, edustaa Eviraa. Hallituksessa voi sääntöjen mukaan toimia korkeintaan kolme toimikautta peräkkäin. 

Hallitus ja työvaliokunta

Hallitus

Dosentti, ELT Liisa Kaartinen
puheenjohtaja

Professori Mari Heinonen
varapuheenjohtaja

Professori Miia Lindström

ELT Karoliina Autio

ELT Marjatta Rahkio 

LT Martti Vaara

ELT Leena Suojala

ELT Kristiina Asplund

KTM Jari Karlson

Työvaliokunta

Prof. Mari Heinonen

Prof. Miia Lindström

Dos. Liisa Kaartinen

Säätiön asiamies

Dosentti, ELT Minna Rajamäki

Helsingin yliopisto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
PL 57
00014 Helsingin Yliopisto

minna.m.rajamaki@helsinki.fi
Puh. +358 0294157342

Säätiön Y-tunnus: 0730361-0

Tilintarkastus

KPMG Oy Ab

Töölönlahdenkatu 3 A
PL 1037
00101 Helsinki

 

Kirjanpitäjät

Pirkko Nousiainen
Rahaston­- ja tilinhoitaja

pirkko.nousiainen@tilipalveluelli.fi
Puh. +358 40 559 3871

Tarja Luolavuo

tarja.luolavuo@tilipalveluelli.fi
Puh. +358 40 653 9139

 

Aleksis Kiven katu 52-54
00510 Helsinki