Hallinto

Suomen eläinlääketieteen säätiön hallinto

Hallituksen kokoonpano

Säätiötä johtaa hallitus, jonka kokoon pano määritellään säätiön säännöissä. Hallitukseen kuuluu yhdeksän Suomen Eläinlääkäriliiton valtuus kunnan kolmeksi vuodeksi vaaleilla valitsemaa jäsentä. 
Hallitukseen tulee kuulua viisi Suomen Eläinlääkäriliiton jäsentä, yksi lääketieteen edustaja, yksi maatalouden edustaja ja kaksi talouselämän edustajaa. Eläinlääkärijäsenistä vähintään yhden on kuuluttava Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professorikuntaan ja vähintään yhden on oltava tohtorintutkinnon suorittanut ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran palveluksessa. Näin on jo perustamisvuonna 1966 pyritty varmistamaan hallituksen laaja­alainen asiantuntemus. 


Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hyvänä käytäntönä on jo vuosien ajan ollut, että puheenjohtaja valitaan vuoroin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ja vuoroin Ruokavirastosta. 2023 alkaa uusi kolmivuotiskausi. Hallituksessa voi sääntöjen mukaan toimia korkeintaan kolme toimikautta peräkkäin ja hallitukseen on valittu kolme uutta jäsentä vuoden 2023 alusta. 

Hallitus ja työvaliokunta

Hallitus 2023-2025

Professori Mari Heinonen
puheenjohtaja

Professori Janne Lunden

ELT Karoliina Autio 

Dosentti, LT Veli-Jukka Anttila

DI, EMBA Niclas Lindstedt

ELT Tuija Gadd

ELT Elias Dahlsten

Alkutuotantojohtaja,  Ilkka Pohjamo

ELT Hanna Castro

Työvaliokunta

Prof. Mari Heinonen

Prof. Janne Lunden

ELT Tuija Gadd

 

Säätiön asiamies

Dosentti, ELT Minna Rajamäki

Helsingin yliopisto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
PL 57
00014 Helsingin Yliopisto

minna.m.rajamaki@helsinki.fi
Puh. +358 0294157342

Säätiön Y-tunnus: 0730361-0

Tilintarkastus

KPMG Oy Ab

Töölönlahdenkatu 3 A
PL 1037
00101 Helsinki

 

Kirjanpitäjät

Ida Korolainen
Rahaston­- ja tilinhoitaja

ida.korolainen@fennovet.fi
Puh. 040 5725 383

Aleksis Kiven katu 52-54
00510 Helsinki