Apurahojen hakeminen

Tutkimus- ja matka-apurahahakemukset

Pääosa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille, myös kokovuotisina apurahoina tai suurempien hankkeiden osarahoituksena. Henkilökohtaista tutkimusapurahaa voivat hakea myös tutkimustyöhön liittyvässä työsuhteessa olevat henkilöt (esim. tohtorikoulutettavat, lyhyessä työsuhteessa olevat post-doc tutkijat tai muussa tutkimustyössä olevat hakijat). Tässä tapauksessa hakijan ilmoitettava bruttopalkkansa, johon haetaan palkanlisää. Henkilökohtainen apuraha myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja se on suuruudeltaan korkeintaan taiteilija-apurahaa vastaava määrä kuukautta kohden. Apurahaa myönnetään myös materiaali- ja laboratoriokustannuksiin tai muihin tutkimukseen liittyviin kuluihin. Useampi vuotisissa hankkeissa hakemuksessa ilmoitetaan korkeintaan yhden vuoden materiaali- ja laitekustannukset. Painatuskuluihin ja tietokone- tai laitehankintoihin ei myönnetä apurahoja.

Verotuslaki edellyttää säätiötä tekemään ilmoituksen maksetuista apurahoista siitäkin huolimatta, että apurahat ovat valtion taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään (2024: 26 269 euroa/vuosi, tarkista Mela.fi) verovapaita. Lakisääteiset MYEL-vakuutusmaksut, kaikkiaan noin 15 % työskentelyapurahan määrästä, sisältyvät vähintään neljän kuukauden tieteelliseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin.

Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä esitelmän tai posterin. 

Vuodesta 2015 voimaan tulleen säätiölain mukaisesti kaikki säätiöt joutuvat toimintakertomuksessaan raportoimaan lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Suomen eläinlääketieteen säätiö edellyttää hakijalta ilmoitusta, kuuluuko hakija säätiön lähipiiriin. Lähipiiri määritellään hakuohjeissa.