Apurahojen hakeminen

Tutkimus- ja matka-apurahahakemukset

Pääosa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille, myös kokovuotisina apurahoina tai suurempien hankkeiden osarahoituksena. Henkilökohtaista tutkimusapurahaa voivat hakea myös tutkimustyöhön liittyvässä työsuhteessa olevat henkilöt (esim. tohtorikoulutettavat, lyhyessä työsuhteessa olevat post-doc tutkijat tai muussa tutkimustyössä olevat hakijat). Tässä tapauksessa hakijan ilmoitettava bruttopalkkansa, johon haetaan palkanlisää. Henkilökohtainen apuraha myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja se on suuruudeltaan korkeintaan taiteilija-apurahaa vastaava määrä kuukautta kohden. Apurahaa myönnetään myös materiaali- ja laboratoriokustannuksiin tai muihin tutkimukseen liittyviin kuluihin. Useampi vuotisissa hankkeissa hakemuksessa ilmoitetaan korkeintaan yhden vuoden materiaali- ja laitekustannukset. Painatuskuluihin ja tietokone- tai laitehankintoihin ei myönnetä apurahoja.

Verotuslaki edellyttää säätiötä tekemään ilmoituksen maksetuista apurahoista siitäkin huolimatta, että apurahat ovat valtion taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään (noin 20 460 euroa/vuosi) verovapaita. Lakisääteiset MYEL-vakuutusmaksut, kaikkiaan noin 15 % työskentelyapurahan määrästä, sisältyvät vähintään neljän kuukauden tieteelliseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin.

Säätiön vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myöntämiin apurahoihin sisältyy yliopistokorvaus, jonka suuruus on 1 600 euroa vuodessa (133 euroa/kuukaudessa). Apurahansaaja huolehtii itse korvauksen maksamisesta tehtyään yliopiston kanssa henkilökohtaisen sopimuksen. Jos apurahansaaja ei halua sopia tutkimusedellytyksistä yliopiston kanssa, hän voi apurahan avulla järjestää tarvitsemansa tutkimusedellytykset itse. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että apurahan saaneilla jatko-opiskelijoilla on samat perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työsuhteisilla tohtorikoulutettavilla ja tutkijoilla. Korvaus ei ole osa apurahaa eikä sitä lasketa mukaan Myel-vakuutusmaksua määritettäessä.

Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä esitelmän tai posterin. 

Vuodesta 2015 voimaan tulleen säätiölain mukaisesti kaikki säätiöt joutuvat toimintakertomuksessaan raportoimaan lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Suomen eläinlääketieteen säätiö edellyttää hakijalta ilmoitusta, kuuluuko hakija säätiön lähipiiriin. Lähipiiri määritellään hakuohjeissa.

Tammikuussa aukeaa matka-apurahojen haku

Tammikuussa 2019 jaetaan 25 000 euroa erikokoisina matka-apurahoina. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä raportin tai posterin.

 

Apurahat haetaan verkkopalvelun kautta. Hakuaika 14.1.-10.2.2019.  Mikäli hakija ei ole raportoinut aiempia saamiaan apurahoja ohjeiden mukaisesti, hakemusta ei käsitellä. Apurahan käytöstä raportoidaan sähköisesti.