In English

Suomen eläinlääketieteen säätiön tarkoituksena on eläinlääketieteen tutkimustyön, käytännön eläinlääkinnän ja eläinlääkärin tekemän kansanterveystyön tukeminen ja kehittäminen Suomessa. Säätiö jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa.

Säätiö perustettiin vuonna 1966, jolloin Suomen Eläinlääkäriliitto luovutti peruspääomaksi tiederahastonsa ja Greta ja Werner Heinosen eläinlääketietellistä tutkimustyötä varten lahjoittaman rahaston.

Kevään 2018 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2018.

Syksyn 2017 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2017.

Kevään 2017 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2017.

Syksyn 2016 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2016.

Kevään 2016 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2016.

Syksyn 2015 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2015.

Kevään 2015 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2015.

Syksyn 2014 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2014.

Kevään 2014 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2014.

Syksyn 2013 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2013.

Syksyn 2012 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2012.

Syksyn 2011 apurahat. Lista myönnetyistä apurahoista 2011.

Hakeminen:

Keväällä 2018 jaetaan matka-apurahoja. Hakuilmoitukset ja -ajat löytyvät myöhemmin tämän sivun linkeistä ja hakuilmoituksesta Suomen Eläinlääkärilehdestä. Apurahat haetaan sähköisesti alla olevasta verkkopalvelusta.

Katso myös ohjeet lomakkeen täyttämistä varten. Sähköinen versio on tallennettava ja lähetettävä sähköisesti Suomen eläinlääketieteen säätiölle.

Syksyisin jaetaan sekä tutkimus- että matka-apurahoja, keväisin vain matka-apurahoja. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä esitelmän tai posterin.

Apurahahakemus (sähköinen hakemus) on oltava perillä viimeisen hakupäivän loppuun mennessä.

Hakulomakkeet:

Hakemusten ja raportoinnin verkkopalvelu

Ohje hakemuksen täyttöön

Raportointi saadun apurahan käytöstä

Tietosuojaseloste

Tiedustelut:
Ida Korolainen, ida.korolainen@tilipalveluelli.fi, puh. 040 5725383.

Hallitus:
Prof. Liisa Kaartinen, pj
Prof. Mari Heinonen, vpj
Prof. Miia Lindström
ELT Olli Mäkelä
ELT Marjatta Rahkio
LT Martti Vaara
ELT Leena Suojala
ELT Kristiina Asplund
KTM Jari Karlson
Asiamies dos., ELT Minna Rajamäki

Asiamies:
Dosentti, ELT Minna Rajamäki
Helsingin yliopisto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
PL 57
00014 Helsingin Yliopisto
minna.m.rajamaki@helsinki.fi
Puh. +358 0294157342